Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

prof. Danuta Kopycińska

Zaliczenie poprawkowe
- kier. PiI II rok z przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi,
- kier. Zarządzanie III rok, spec. KM z przedmiotu Zarządzanie zasobami niematerialnymi,
odbędzie się 24.09.2018 o godz. 10.00 w sali 019mgr Ilona Kędzierska-Bujak
W dniu 14.09.2018r. o godzinie 16:00 z przedmiotów:
- Zaawansowana rachunkowość finansowa (grupy 420 i 511),
- Rachunkowość finansowa (grupa 122),
- Fundamentals of accounting (grupa 190).

W dniu 21.09.2018r. o godzinie 16:00 z przedmiotu:
- Rachunkowość zarządcza (grupa 420).

dr Barbara Królikowska
Zaliczenie poprawkowe z przedm. Narzędzia informatyczne w Ekonomii odbędzie się 25.09.2018 r. (wtorek) godz. 12.00 pok.17

dr Marek Mazur
Zaliczenia poprawkowe z Technologii informacyjnych dla pierwszego roku FiR odbędą się w następujących terminach:
- 20 września br., godz. 10.30 - 11.30, sala 104

  
dr Przemysław Mućko
17.09 godz. 11.00
24.09 godz. 11.00

 
dr Joanna Staśkiewicz
1 rok FiR USM (grupa 420 i 421)
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Finanse i rozliczenia międzynarodowe odbędzie się we wtorek 25 września o godz. 10:30. Informacja o sali będzie wywieszona na drzwiach pokoju 308 w dniu zaliczenia.

dr Jadwiga Wawer-Bernat
1. Zaliczenie poprawkowe dla I roku PiI (także osób powtarzających) z przedmiotu "Podstawy rachunkowości w małych firmach" odbędzie się 18.09.2018 r. o godz. 15.00 w sali 019.

2. Zaliczenie poprawkowe dla I roku ZiIP (także osób powtarzających) z przedmiotu "Rachunkowość i rachunek kosztów dla inżynierów" odbędzie się 18.09.2018 r. o godz. 15.00 w sali 019.

dr Urszula Wawer
Zaliczenie w sesji poprawkowej u dr U. Wawer dla studentów studiów dziennych i zaocznych odbędzie się 18.09 (wtorek) o godz. 18.00.

Jak do nas trafić


mapa wneiz