Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Wykłady z dr Anną Bielawą w dniu 07.05.2018 r., z powodu wyjazdu służbowego,  nie odbędą się.
Zostaną odrobione według poniższego harmonogramu:

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem gr. 370 - 25.05.2018 r. godz. 10:15, s. 0100,

Kompleksowe zarządzanie jakością gr. 340- 25.05.2018 r. godz. 8:15, s. 0103.

Jak do nas trafić


mapa wneiz