Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Studentom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkającym w Szczecinie, możliwym jest udzielenie dofinansowania:

  • do kosztów nauki (czesnego / opłaty za naukę) - rozliczane przez MOPR na podstawie faktury oraz - dodatku na pokrycie kosztów kształcenia

  • rozliczane przez MOPR na podstawie podpisanego przez wnioskodawcę oświadczenia o poniesieniu tych kosztów.


Pierwszy nabór wniosków trwa od 1 do 30 marca 2018.

Kontakt
Bartosz Ignatowicz
Kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Abramowskiego 19
71-104 Szczecin
tel. 914646152

Jak do nas trafić


mapa wneiz