Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Kryk 173
Strony: 173-176
pdf pełen tekst

Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska,
Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego,
Difin, Warszawa 2012, ss. 160