Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej / magisterskiej jest złożenie w Dziekanacie
:
  1. indeksu z pełnymi wpisami z całości studiów (w indeksie powinna być wpisana obowiązkowa praktyka)
  2. dowodu opłaty za dyplom w wysokości 60zł. (indywidualny numer konta do wpłat dostępny jest w E-dziekanacie)
    Przed uiszczeniem opłaty należy zgłosić się po fakturę do pok. 123
  3. 5 sztuk zdjęć do dyplomu o wymiarach 4,5x6,5cm /zdjęcia należy robić w stroju galowym/ (zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
  4. pracy dyplomowej z wydrukiem raportu z programu „Plagiat” i  pdf protokołu kontroli oryginalności pracy oraz pdf oświadczenie promotora o zgodności tekstów: cyfrowego i wydruku komputerowego
  5. wydrukowanego wcześniej wypełnionego w E-dziekanacie formularza oświadczenia zgody na ankietę dla ABK (w którym wyraża się zgodę, bądź nie wyraża zgody na udział w monitorowaniu kariery zawodowej za pomocą informatycznego systemu obsługi studentów)
  6. przedłożyć kartę obiegową do dziekanatu celem uzupełnienia pola nr 6 z karty obiegowej ( pdf Karta obiegowa)

Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone nie później niż 14 dni przed obroną.

Niezłożenie w/w. dokumentów skutkuje niemożliwością przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

Równocześnie przypominamy, że pracę dyplomową/magisterską wraz z indeksem (wpisy z pracy dyplomowej i seminarium) należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich  nie później niż do:
- 27.02.2019 r.
  - (dla studiów regulaminowo kończących się w semestrze zimowym - studia inżynierskie).
- 24.09.2019 r.  - (dla studiów regulaminowo kończących się w semestrze letnim)

Praca dyplomowa/magisterska przeznaczona do archiwizacji (oddawana do dziekanatu) musi być wydrukowana dwustronnie, klejona i oprawiona w miękkiej okładce oraz zgrana na płytę CD w  jednym z formatów do wyboru: ODT, DOC lub DOCX (płyta wklejona na ostatnią stronę pracy w kopercie),   na stronie tytułowej zawierać hasła identyfikujące pracę i podpis promotora.
Nazwa pliku zawierającego pracę powinna skladać się z imienia i nazwiska autora pracy.
Do pracy należy załączyć wydruk raportu z programu „Plagiat” zaakceptowany przez promotora.

Egzamin dyplomowy winien odbyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

Poniżej podane są teksty oświadczeń, które należy umieścić i podpisać w pracy dyplomowej  na następnej stronie po tytule pracy dyplomowej/
Strona tytułowa i zalecenia formalne Pytania obowiązujące na egzaminie dyplomowym / magisterskim znajdują się na stronach jednostek Wydziału (struktura) w zakładkach "Działalność dydaktyczna".


Pozostałe ważne informacje (do przeczytania)
pdf Obliczenie oceny końcowej - par. 65 z Regulaminu US na rok 2018/2019
pdf Zarządzenie nr 80 Dziekana WNEiZ ws. kontroli identyczności wydruku komputerowego pracy dyplomowej z wersją elektroniczną

Procedura dyplomowania studentów

  pdf Procedura dyplomowania studentów (uchwała RW nr 18 /239/2018) (do pobrania)

Jak do nas trafić


mapa wneiz