Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
FNP Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.


Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych.

Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku  życia.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Termin składania aplikacji: 31.10.2019 r.

Wszystkie informacje znajdują się także na stronie programu START: www.fnp.org.pl/oferta/start/

Start 2020 banner

Jak do nas trafić


mapa wneiz