Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Akta prawne i zarządzenia obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim
pdf Regulamin studiów w Uniwersytecie Szczecińskim obow. od roku akad. 2015/2016 (obowiązujący wszystkich studentów)
Organizacja roku akademickiego >>>
pdf Uchwała RW nr 234/09/2014 ws. warunków przeniesienia ze studiów niestacjonarnych
pdf Uchwała RW nr 235/09/2014 ws. warunków przeniesienia ze studiów niestacjonarnych
pdf Zarządzenie nr 52 Dziekana WNEiZ ws. wyznaczenia terminu ślubowania
pdf Uchwała nr 151/05/2015 WNEiZ ws. indywidualnej organizacji studiów
pdf Uchwała nr 338/11/2016 WNEiZ ws. wyboru promotora oraz trybu uruchamiania semin. dyplomowych/magisterskich
pdf Uchwała nr 153/05/2015 WNEiZ ws. zajęć o charakterze informacyjnym
pdf Uchwała nr 154/05/2015 ws. zapisów na przedmioty/moduły/specjalności do wyboru
pdf Uchwała RW nr 226/09/2015 ws. zasad studiowania wg indywidualnego planu i programu studiów
pdf Uchwała RW nr 228/09/2015 ws. zwalniania z opłat za kształcenie
pdf Uchwała RW nr 295/12/2015 ws. studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej
pdf Zarządzenie Dziekana nr 80 ws. kontroli identyczności wydruku komputerowego pracy dyplomowej z wersją elektroniczną
pdf Uchwała RW nr 251a/06/2016 ws. wyznaczania średniej arytmetycznej ocen studenta


Praktyki studenckie
pdf Karta odbycia praktyki studenckiej
pdf Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
 Regulamin praktyk: pdf Uchwała RW nr 95-03/2016 zal.1   pdf Uchwała RW nr 95-03/2016 zal.2
pdf Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu
pdf Zwolnienie studenta z obowiązku odbycia praktyki studenckiej


Materiały dla studentów w jednostkach Wydziału

Kierunek: Economics and IT Applications
pdf Zagadnienia obowiązujące na egzaminie dyplomowym

Instytut Ekonometrii i Statystyki
Zagadnienia na egzaminach dyplomowych oraz materiały dla studentów >>>

Instytut Zarządzania i Inwestycji
pdf Zakresy zagadnień na egz. inżynieryjny i magisterski - specj. Marketingowe zarządzanie MSP (2013/2014)
  Materiały dla studentów »

Instytut Informatyki w Zarządzaniu
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2010/2011) - specjalność inżynierska: Inżynieria Internetu
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2011/2012) - specjalność inżynierska: Inżynieria Internetu
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2013/2014) - kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2014/2015) - kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2015/2016) - kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (specj. Zarządzanie projektami)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę prac inżynierskich (2016/2017) - kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (specj. Zarządzanie projektami)
pdf Zakresy zagadnień na egz. inżynieryjny i magisterski - specj. Marketingowe zarządzanie MSP (2013/2014)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej - studia stacjonarne I stopnia (2011/2012)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej - studia stacjonarne II stopnia (2011/2012)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej - studia niestacjonarne I stopnia (2011/2012)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej - studia niestacjonarne II stopnia (2011/2012)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej -  studia stacjonarne I stopnia (2012/2013)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej - studia stacjonarne II stopnia (2012/2013)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej -  studia niestacjonarne I stopnia (2012/2013)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej -  studia stacjonarne I stopnia (2013/2014)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej -  studia stacjonarne II stopnia (2013/2014)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej -  studia niestacjonarne II stopnia (2013/2014)
pdfPytania na obronę prac dla studentów kier. Informatyka i Ekonometria I st. studia stacjonarne(2014/2015)
pdfPytania na obronę prac dla studentów kier. Informatyka i Ekonometria II st. studia stacjonarne(2014/2015)
pdfPytania na obronę prac dla studentów kier. Informatyka i Ekonometria I st. studia stacjonarne(2016/2017)

Instytut Rachunkowości
pdf Zagadnienia ogólnoekonomiczne na obronie prac dyplomowych
pdf Zagadnienia ogólnoekonomiczne na obronie prac magisterskich
pdf Zagadnienia kierunkowe na obronie prac licencjackich
pdf Zagadnienia kierunkowe na obronie prac magisterskich

Katedra Finansów
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej (studia niestacjonarne II stopnia)

Katedra Makroekonomii
pdf Strona tytułowa pracy licencjackiej/magisterskiej
pdf Standardy pracy magisterskiej/dyplomowej
pdf Zagadnienia na egzaminie dyplomowym (I stopień)

Katedra Marketingu
pdf Pytania na egzamin - Marketing I st.
pdf Pytania na egzamin - Marketing II st.
pdf Pytania na egzamin - Ekonomia i Zarządzanie I st.
pdf Pytania na egzamin - Ekonomia i Zarządzanie II st.

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
pdf Pytania obowiązujące na egzaminie magisterskim i dyplomowym
pdf Egzamin magisterski/dyplomowy (wypis z regulaminu studiów)

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
pdf Zagadnienia obowiązujące na obronach prac dyplomowych w Katedrze Polityki Społeczno-Gospodarczej i ESR
pdf Strona tytułowa pracy dyplomowej / magisterskiej napisanej w Katedrze Polityki Społeczno-Gospodarczej

Katedra Zarządzania Finansami
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej
pdf Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
pdf Pytania egz. : Zarządzanie i Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak do nas trafić


mapa wneiz