Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Specjalność Zarządzanie Przedsięwzięciami kształci specjalistów do przygotowania i realizacji złożonych przedsięwzięć w sposób efektywny. Obejmuje zestawy działań prowadzonych dla osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Dotyczy działań ukierunkowanych na uzyskanie produktu końcowego o zdefiniowanej charakterystyce. Obejmuje planowanie, harmonogramowanie, realizację i kontrolę zadań wymaganych do osiągnięcia celu/produktu końcowego.  
Ze względu na obszerność i złożoność tematyki zakres specjalności ogranicza się do następujących rodzajów przedsięwzięć: - zarządzanie projektami informatycznymi i - zarządzanie przedsięwzięciami typu logistycznego, np. realizacja inwestycji lub działania w sytuacjach kryzysowych.
Treść praktycznych zajęć projektowych będzie dostosowana do wybranego przez studenta rodzaju przedsięwzięcia. Absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu technologii informatycznych, inżynierii oprogramowania i metod systemowych oraz podstawy wiedzy o zarządzaniu, finansach, rachunkowości oraz o problemach prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

Jak do nas trafić


mapa wneiz