Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Na tej specjalności kształci się inżynierów specjalistów do opracowania koncepcji nowych produktów rynkowych i ich technologii oraz realizacji zintegrowanych procesów przetwarzania. Odbiorca produktu jest zainteresowany zakupem produktu kompleksowego, spełniającego jego potrzeby. Stąd istnieje powszechna potrzeba wykonywania produktu wieloskładnikowego, obejmującego elementy materialne (wyrób) i niematerialne (usługę).

Absolwent dzięki rozwiązywaniu praktycznych zadań w ramach projektów i pracy dyplomowej jest przygotowany do realizacji produktu rynkowego o różnej skali dominacji wyrobu i usługi (np., od produktu spożywczego do procesów usługowych). Absolwent - kształcony interdyscyplinarnie - jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynieryjno-menedżerskich związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i modyfikacjami produktu w różnych obszarach produkcji i innych praktycznych zastosowaniach przeznaczonych dla indywidualnych odbiorców.

Absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu informatyki i Internetu oraz podstawy wiedzy o zarządzaniu, finansach, rachunkowości oraz o problemach prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

Jak do nas trafić


mapa wneiz