Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Specjalność Inżynieria Internetu kształci inżynierów specjalistów przygotowanych do tworzenia środowiska internetowego i realizacji aplikacji internetowych, podjęcia własnej działalności i do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów wykorzystujących Internet.
Zdobyta wiedza o komputerach i systemach informatycznych zapewni: rozumienie działania sieci lokalnych i rozległych jako medium udostępniania informacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętności instalowania i zarządzania serwisami internetowymi, umiejętność tworzenia stron i witryn internetowych, w tym stron dynamicznych z dostępem do baz danych, stron z elementami skryptowymi i multimedialnymi, rozumienie technik wizualizacji informacji w serwisach WWW, rozumienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu.
Oprócz tego,  absolwenci otrzymują podstawy wiedzy o zarządzaniu, finansach, rachunkowości oraz o problemach prawnych związanych z szeroko rozumianą internetową działalnością gospodarczą,  przez co są dobrze przygotowani do sprostania oczekiwaniom zmieniającego się globalnego rynku.

Jak do nas trafić


mapa wneiz