Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Celem kształcenia na specjalności Zarządzanie marketingowe MSP pierwszego stopnia jest przygotowanie kadry inżyniersko-menedżerskiej do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy w firmach MSP z zakresu rozwiązywania złożonych problemów zarządzania przedsiębiorstwem. Studia na wybranej specjalności mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na podjęcie aktywności zawodowej w szerokim zakresie działalności gospodarczej z uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w powiązaniu z nowoczesną techniką w warunkach stale zmieniającego się rynku.

W czasie studiów absolwent otrzyma niezbędną wiedzę i zdobędzie umiejętności potrzebne do:
  • gromadzenia i przetwarzania informacji marketingowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
  • organizowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
  • projektowanie, wdrażanie innowacji produktowych i procesowych;
  • opracowania i wdrożenia planu marketingowego dla firm MSP o różnym profilu działalności;
  • opracowania polityki narzędzi marketingowych, w tym opakowania;
  • praktycznego zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu marketingowym.
W czasie nauki studenci otrzymują podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, prawa oraz informatyki i technik komputerowych wspomagających prace inżynierskie. Student ma możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi w ramach danej specjalizacji. Zajęcia prowadzone są w ramach wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Absolwent specjalności Zarządzanie marketingowe MSP pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent wykazuje się umiejętnością przygotowania, realizacji i weryfikacji systemów informatycznych, zarządzania procesami biznesowymi, poznaje nowoczesne techniki projektowania i zarządzania wiedzą. Dodatkowo posiądzie wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej oraz umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Jak do nas trafić


mapa wneiz