Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Oferta dydaktyczna specjalności Zarządzanie Projektami kierowana jest do osób zainteresowanych poznaniem metodologii oraz technologii projektowania systemów informatycznych, jak również opracowywaniem analiz informacyjnych przedsiębiorstw w celu informatyzacji procesów biznesowych realizowanych w każdej organizacji.

Absolwent specjalności Zarządzanie projektami posiada wiedzę potrzebną do pracy w zespołach tworzących aplikacje informatyczne i może być członkiem lub kierownikiem zespołu wytwarzającego systemy informatyczne i systemy oprogramowania. Wykazuje się umiejętnością zdyscyplinowanej realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, umiejętnością organizowania pracy grupowej zespołów wykonawczych oraz umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagania prac, harmonogramowania i śledzenia projektów.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach administracji na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności dotyczących pracy zespołowej i kierowania zespołami. Absolwenci mogą pracować m.in. na stanowiskach:
  • projektant sieci LAN/WAN;
  • projektant programista;
  • projektant i programista baz danych;
  • analityk systemowy;
  • operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych;
  • projektant stron WWW.
Studia kształcą specjalistów w zakresie technik informatyki, ze szczególnym nastawieniem na umiejętności pracy w projektach informatycznych jako członkowie zespołów lub ich kierownicy. To oznacza, że absolwent jest przygotowany do planowania, realizacji, harmonogramowania i śledzenia postępu prac w projekcie. Posiada wiedzę o metodach i technikach wytwarzania systemów informatycznych, metodykach zarządzania projektami.

Absolwent będzie posiadał, poza cechami uniwersalnymi każdego informatyka, także cechy dodatkowe, takie jak:
  • szeroka wiedza w zakresie wykorzystanie technologii informatycznej do projektowania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie;
  • wiedza umożliwiająca sprawne przeprowadzenie projektu informatycznego w pełnym cyklu życia.

Jak do nas trafić


mapa wneiz