Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Absolwent specjalności posiada wiedzę potrzebną do tworzenia aplikacji informatycznych i może być członkiem lub kierownikiem zespołu wytwarzającego systemy informatyczne i systemy oprogramowania. Wykazuje się umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi oraz umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i programowania.

Absolwent zna podstawowe zjawiska mikro – i makroekonomiczne. Potrafi rozwiązać podstawowe problemy praktyczne, które wymagają znajomości prawa z zakresu własności intelektualnej.

W zakresie wiedzy:

Absolwent identyfikuje metodyki projektowania i programowania systemów informatycznych, zna podstawowe pojęcia i zasady inżynierii oprogramowania. Zna zasady modelowania baz danych. Posiada wiedzę z zakresu systemów zarządzania bazami danych, programowania wizualnego, zarządzania procesami biznesowymi. Zna zasady zarządzania wiedzą. Identyfikuje środowisko sieci komputerowej.

W zakresie umiejętności:

Absolwent potrafi zidentyfikować elementy procesu ekonomicznego, zarządzać projektami. Potrafi modelować w środowisku bazodanowym, zaprojektować elementy systemu informatycznego oraz napisać i przetestować program komputerowy.

W zakresie kompetencji społecznych:

Absolwent potrafi komunikować się z użytkownikiem systemów informatycznych. Potrafi pracować w zespołach projektowych i programistycznych oraz zarządzać projektami IT. Prawidłowo ocenia warunki dla założenia i prowadzenia własnej firmy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i administracji na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnych zastosowań metod oraz technicznych i programowych środków informatyki. W trakcie studiów istnieje możliwość zdobycia certyfikatów informatycznych. Absolwenci mogą pracować m.in. na stanowiskach:
  • programista;
  • projektant programista;
  • projektant i programista baz danych;
  • analityk systemowy;
  • grafik komputerowy,
  • operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych,
  • projektant stron WWW.

Jak do nas trafić


mapa wneiz