Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

 

Strona głównalogo katedry
ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Konferencję Naukową

logo2 katedry
Międzyzdroje, 16-18 maja 2018 r.


CEL KONFERENCJI:

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim, w szczególności nowymi koncepcjami i wyzwaniami  w  tych  obszarach,  edukacją  ekonomistów  i  menedżerów oraz zagadnieniami  związanymi  z  zarządzaniem   w   oparciu   o wartości (takimi jak: etyka w biznesie, kapitał społeczny organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa).

Głównym  celem  tej  inicjatywy  jest  stworzenie  forum  wymiany  wiedzy oraz  rezultatów badań, poglądów i doświadczeń    
 w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

Mamy również przyjemność poinformować, że wydarzenie to objął honorowym patronatem Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Edward Włodarczyk, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

Łącząc wyrazy szacunku, w imieniu Rady Programowej oraz organizatorów serdecznie zapraszam,


Dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Przewodniczący Rady Programowejlogo3 patronat

Tematyka


logo katedry logo2 katedry


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi: zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, szkolenia, utrzymanie pracowników, przywództwo, konflikty w organizacji, patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi; zmiana w organizacji, komunikacja interpersonalna, planowanie ścieżki kariery, modele kompetencyjne.

 2. Gospodarowanie kapitałem ludzkim: rynek pracy, demografia, migracje, przedsiębiorczość, zdrowie.

 3. Edukacja ekonomistów i menedżerów: praktyki edukacyjne, kompetencje w obliczu oczekiwań pracodawców, edukacja ekonomiczna, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne.

 4. Wartości w organizacji: etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

 5. Nowe koncepcje, tendencje oraz wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim: zarządzanie różnorodnością (m.in. pokoleniową), talentami, prorodzinne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki współczesnych badań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, i inne.

RADA PROGRAMOWA:

Dr hab. prof. US Wojciech Jarecki (Przewodniczący) - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. AMW Grażyna Bartkowiak - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. Dr Hans-Peter Benedikt - Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Dr hab. prof. UŁ Joanna Cewińska – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. inż. prof. UE Anna Cierniak-Emerych – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. prof. UG Halina Czubasiewicz – Uniwersytet Gdański
Dr hab. prof. PG Małgorzata Gawrycka – Politechnika Gdańska
Dr hab. prof. UG Wiesław Golnau – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Dr hab. prof. APS Urszula Jeruszka – Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz – Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Marek Kunasz – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. AGH Dagmara Lewicka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Anna Lipka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. prof. UEK Alicja Miś – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. prof. UMCS Anna Rakowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. prof. UEP Beata Skowron-Mielnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. prof. UEW Marzena Stor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. prof. PG Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. UJ Anna Wziątek-Staśko – Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Patrycja Zwiech – Uniwersytet Szczeciński


Zgłoszenie i opłaty


logo katedry logo2 katedry


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny wkrótce) potwierdzający chęć uczestnictwa w Konferencji.

KOSZTY UCZESTNICTWA (ceny brutto):
 • 1400 zł – pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (2 noclegi), wyżywienie
 • 1200 zł – pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (2 noclegi), wyżywienie
 • 1100 zł – uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (2 noclegi), wyżywienie
 •   900 zł – uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (2 noclegi), wyżywienie
 •   700 zł – publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Informacje na temat numerów kont do wpłat zostaną podane w późniejszym terminie.

W cenie konferencji są opłacone dwa noclegi: ze środy na czwartek (16/17 maja) oraz z czwartku na piątek (17/18 maja).
Inne noclegi zainteresowany uczestnik powinien w porozumieniu z hotelem wykupić (w miarę dostępności miejsc) we własnym zakresie.

W cenie konferencji jest także opłacona wspólna kolacja dla osób, które przyjadą do hotelu w środę (16 maja).

Publikacja


logo katedry logo2 katedry


PUBLIKACJA:
 • artykuł do czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego powinien obejmować 20 tys. znaków (0,5 arkusza wydawniczego)

 • wymogi edytorskie do czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (9 pkt na liście MNiSW,  język publikacji polski lub angielski): wnus.edu.pl/sip/pl/page/maszynopis

 • wymogi edytorskie do czasopisma Folia Oeconomica Stetinensia (11 pkt na liście MNiSW,  wymagany jęz. angielski       i poszerzona analiza ekonometryczna, objętość 20-25 tys. znaków): pdf Wymogi Folia Oeconomica Stetinensia

 • artykuł należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • po zakwalifikowaniu artykułu do określonego czasopisma może być wymagane dostosowanie go do właściwych wymogów edytorskich

 • warunkiem opublikowania artykułu jest uwzględnienie wymogów edytorskich, dokonanie w terminie opłaty konferencyjnej oraz uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Kalendarium


logo katedry logo2 katedry

KALENDARIUM:
 • do 10.11.2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń na konferencję (za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Konferencji)
 • do 30.11.2017 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
 • do 31.01.2018 r. – opłata konferencyjna
 • do 09.05.2018 r. – program konferencji
 • 16-18.05.2018 r. – Konferencja

Program konferencji zostanie przesłany uczestnikom pocztą elektroniczną tydzień przed konferencją.


Miejsce


Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018 r. w Międzyzdrojach:

HOTEL VESTINA***, Renard Sp. z o.o.
ul. Promenada Gwiazd 30
72-500 Międzyzdroje
www.hotelvestina.pl
tel +48 91 32 80 973
fax +48 91 32 80 974

W cenie konferencji są opłacone dwa noclegi: ze środy na czwartek (16/17 maja) oraz z czwartku na piątek (17/18 maja). Inne noclegi zainteresowany uczestnik powinien w porozumieniu z hotelem wykupić (w miarę dostępności miejsc) we własnym zakresie. W cenie konferencji jest opłacona także wspólna kolacja dla osób, które przyjadą do hotelu w środę (16 maja).

Kontakt

logo katedry logo2 katedry


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka (Przewodnicząca)
Dr Sandra Misiak-Kwit (Wiceprzewodnicząca)
Dr Marta Młokosiewicz (Wiceprzewodnicząca)
Dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
Dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
Dr hab. Marek Kunasz
Dr hab. Patrycja Zwiech

KONTAKT:

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64-66, 71-101 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konferencja.kzkl.eu

ArchiwumArchiwum Konferencji:
 • I edycja (21-22 kwietnia 2016 r.) >>>


Jak do nas trafić


mapa wneiz