Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

dr hab. prof. US Tomasz WiśniewskiDyrektor Instytutu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.419
Telefon(91) 444-1826, 444-2027
E-mailt.wisniewski(at)wneiz.pl
WWWwww.us.szc.pl/wisniewski
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami, planowanie finansowe, analiza efektywności inwestycji, wycena przedsiębiorstw, opcje rzeczywiste w ocenie efektywności i wycenie przedsiębiorstw, metody wyceny opcji rzeczywistych, symulacyjne metody oceny wpływu ryzyka na efektywność inwestycji, drzewa decyzyjne w ocenie efektywności inwestycji, szacowanie kosztu kapitału, szacowanie wartości odsetkowej tarczy podatkowej.

Sekretariat
mgr Jolanta Tomasikspecjalista
Stanowiskospecjalista
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.420
Telefon(91) 444-2027
E-mailtomas(at)wneiz.pl
 
Brak zdjęcia

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-NadolnaKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.427
Telefon(91) 444-2016
E-mailKatarzyna.Koziol-Nadolna(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Innowacyjność przedsiębiorstw, zarządzanie innowacjami, internacjonalizacja działalności innowacyjnej, działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, polityka innowacyjna państwa, zarządzanie strategiczne
dr Karolina Beyeradiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.431
Telefon(91) 444-2026
E-mailkarolina.beyer(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.30-14.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem ludzkim, zasoby przedsiębiorstwa, ekonomika przedsiębiorstw.
dr Barbara Czerniachowiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.405
Telefon(91) 444-2057
E-mailb.czerniachowicz(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą, nauka o przedsiębiorstwie, potencjał pracy, koncepcje i metody zarządzania.
dr Wojciech Leońskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.431
Telefon(91) 444-2026
E-mailwleonski(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: piątek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Malwina Szczepkowskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.411
Telefon(91) 444-2024
E-mailmalwina.szczepkowska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Problematyka prywatyzacji, celów, metod i efektów w tym społecznych tego procesu; tematyka partycypacji i nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach.
dr Anna Wieczorek-Szymańskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.335
Telefon(91) 444-2015
E-mailwiean(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30 (tydz.1) środa 10.00-11.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Kapitał ludzki i jego znaczenie w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw, nowoczesne metody i koncepcje gospodarowania potencjałem społecznym w organizacji gospodarczej, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kompetencjami, rola otoczenia w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr hab. prof. US Joanna WiśniewskaKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.415
Telefon(91) 444-1829
E-mailgjowi(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 10.30-12.00 (tydz.1)
poniedziałek 10.30-12.00 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie innowacjami, zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy transferu technologii, strategie rozwoju przemysłu, polityka innowacyjna państwa i UE.
dr hab. prof. US Krzysztof Janaszprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.416
Telefon(91) 444-2095
E-mailgkrja(at)poczta.onet.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Innowacje i finansowanie innowacji, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, rynek finansowy, makroekonomia
dr Anna Bielawaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.426
Telefon(91) 444-2030
E-mailannabielawa(at)wp.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 10.00-11.30
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Katarzyna Kazojćadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.426
Telefon(91) 444-2030
E-mailk.kazojc(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: piątek 10.00-11.30 (tydz.1) wtorek 16.00-17.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Joanna Markiewiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.426
Telefon(91) 444-2030
E-mailjoanna.markiewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.20-13.50
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Katarzyna Szopik-Depczyńskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.426
Telefon(91) 444-2030
E-mailkasiasz(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop rodzicielski
foto
Zainteresowania naukowe:
Innowacje w przedsiębiorstwach, sfera badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.
dr Roman Tylżanowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.426
Telefon(91) 444-2030
E-mailromtyl(at)poczta.onet.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: piątek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
prof. dr hab. Dariusz ZarzeckiKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.412
Telefon(91) 444-1903
E-mailDariusz.Zarzecki(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 16.00-17.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Bezpośrednio powiązane z pracą na Uniwersytecie Szczecińskim i funkcjami pełnionymi poza nim: wycena przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, analiza finansowa, studia wykonalności, restrukturyzacja przedsiębiorstw, doradztwo gospodarcze.
prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińskaprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.421
Telefon(91) 444-2082
E-mail
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 11.30-13.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne, kapitał ludzki, rynek pracy, przedsiębiorczość indywidualna, ekonomia menedżerska, mikroekonomia
dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kitaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.417
Telefon(91) 444-2028
E-mailk.byrka-kita(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie finansami, w tym szczególnie wycena przedsiębiorstw, planowanie finansowe, analiza efektywności inwestycji, opcje rzeczywiste w ocenie efektywności i wycenie przedsiębiorstw, szacowanie kosztu kapitału, fuzje i przejęcia, analiza ekonomiczna.
dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewskiprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.419
Telefon(91) 444-1826, 444-2027
E-mailt.wisniewski(at)wneiz.pl
WWWwww.us.szc.pl/wisniewski
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami, planowanie finansowe, analiza efektywności inwestycji, wycena przedsiębiorstw, opcje rzeczywiste w ocenie efektywności i wycenie przedsiębiorstw, metody wyceny opcji rzeczywistych, symulacyjne metody oceny wpływu ryzyka na efektywność inwestycji, drzewa decyzyjne w ocenie efektywności inwestycji, szacowanie kosztu kapitału, szacowanie wartości odsetkowej tarczy podatkowej.
dr Michał Grudzińskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.338
Telefon(91) 444-2029
E-mailmichal.grudzinski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.15-13.45
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie finansami, planowanie finansowe, standardy w wycenie przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji
mgr Mateusz Czerwińskiasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.338
Telefon(91) 444-2029
E-mailmateusz.czerwinski(at)usz.edu.pl
WWWmatcze.wordpress.com/blog/
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 16.00-17.30
foto
Zainteresowania naukowe:
mgr Marcin Pawlakasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.335
Telefon(91) 444-2015
E-mailMarcin.Pawlak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 10.00-11.30
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Doktoranci
mgr Małgorzata Arciszdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.14
Telefon(91) 444-2028
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Justyna Kaźmierczakdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-2030
E-mailjustyna.kazmierczak(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: nie ma zajęć
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Łukasz Króldoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Milena Krymowskadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.22
Telefon(91) 444-2157
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Małgorzata Niwickadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Joanna Różyckadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.14
Telefon(91) 444-2028
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Anna Suchockadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.19
Telefon(91) 444-2016
E-maila.suchocka(at)muzeum.szczecin.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Anna Taśmińskadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Artur Łabuzdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.2
Telefon(91) 444-2026
E-mailartur.labuz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz