Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

dr hab. prof. US Tomasz WiśniewskiDyrektor Instytutu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.18, 10
Telefon(91) 444-1826, 444-2027
E-mailt.wisniewski(at)wneiz.pl
WWWwww.us.szc.pl/wisniewski
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami, planowanie finansowe, analiza efektywności inwestycji, wycena przedsiębiorstw, opcje rzeczywiste w ocenie efektywności i wycenie przedsiębiorstw, metody wyceny opcji rzeczywistych, symulacyjne metody oceny wpływu ryzyka na efektywność inwestycji, drzewa decyzyjne w ocenie efektywności inwestycji, szacowanie kosztu kapitału, szacowanie wartości odsetkowej tarczy podatkowej.

Sekretariat
mgr Jolanta Tomasikspecjalista
Stanowiskospecjalista
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.10
Telefon(91) 444-2027
E-mailtomas(at)wneiz.pl
 
Brak zdjęcia

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
dr hab. prof. US Maria BiałasiewiczKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.11
Telefon(91) 444-2023
E-mailmaria.bialasiewicz(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
ekonomika przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie kapitałem ludzkim, planowanie w przedsiębiorstwie, ekonomika przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu okrętowego.
dr Karolina Beyeradiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.2
Telefon(91) 444-2026
E-mailkarolina.beyer(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: czwartek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem ludzkim, zasoby przedsiębiorstwa, ekonomika przedsiębiorstw.
dr Barbara Czerniachowiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.25
Telefon(91) 444-2039
E-mailb.czerniachowicz(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: środa 8.30-10.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą, nauka o przedsiębiorstwie, potencjał pracy, koncepcje i metody zarządzania.
dr Wojciech Leońskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.2
Telefon(91) 444-2026
E-mailwleonski(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Malwina Szczepkowskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.26
Telefon(91) 444-2015
E-mailmalwina.szczepkowska(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: urlop naukowy
foto
Zainteresowania naukowe:
Problematyka prywatyzacji, celów, metod i efektów w tym społecznych tego procesu; tematyka partycypacji i nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach.
dr Anna Wieczorek-Szymańskaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.26
Telefon(91) 444-2015
E-mailwiean(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: śoda 14.00-15.30 (tydz.1) wtorek 14.00-15.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Kapitał ludzki i jego znaczenie w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw, nowoczesne metody i koncepcje gospodarowania potencjałem społecznym w organizacji gospodarczej, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kompetencjami, rola otoczenia w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr hab. prof. US Joanna WiśniewskaKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.20
Telefon(91) 444-1829
E-mailgjowi(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie innowacjami, zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy transferu technologii, strategie rozwoju przemysłu, polityka innowacyjna państwa i UE.
dr hab. prof. US Krzysztof Janaszprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.13
Telefon(91) 444-2095
E-mailgkrja(at)poczta.onet.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Innowacje i finansowanie innowacji, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, rynek finansowy, makroekonomia
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolnaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.19
Telefon(91) 444-2016
E-mailKatarzyna.Koziol-Nadolna(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Innowacyjność przedsiębiorstw, zarządzanie innowacjami, internacjonalizacja działalności innowacyjnej, działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, polityka innowacyjna państwa, zarządzanie strategiczne
dr inż. Marian Gołębiowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.22
Telefon(91) 444-2157, (91) 444-1816
E-mailgomar(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: wtorek 14.15-15.45
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika przemysłu, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, zarządzanie przez jakość.
dr Anna Bielawaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.21
Telefon(91) 444-2036
E-mailannabielawa(at)wp.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: wtorek 8.30-10.00
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Katarzyna Kazojćadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-2030
E-mailk.kazojc(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: czwartek 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Katarzyna Szopik-Depczyńskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.21
Telefon(91) 444-2036
E-mailkasiasz(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: urlop naukowy
foto
Zainteresowania naukowe:
Innowacje w przedsiębiorstwach, sfera badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.
dr Roman Tylżanowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.22
Telefon(91) 444-2157
E-mailromtyl(at)poczta.onet.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: środa 12.15-13.45 (tydz.1) środa 15.30-17.00 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
prof. dr hab. Dariusz ZarzeckiKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.8
Telefon(91) 444-2031
E-mailDariusz.Zarzecki(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 16.00-17.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Bezpośrednio powiązane z pracą na Uniwersytecie Szczecińskim i funkcjami pełnionymi poza nim: wycena przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, analiza finansowa, studia wykonalności, restrukturyzacja przedsiębiorstw, doradztwo gospodarcze.
prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińskaprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.421
Telefon(91) 444-2082
E-mail
WWW
Konsultacje sem. letni: środa 11.00-12.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne, kapitał ludzki, rynek pracy, przedsiębiorczość indywidualna, ekonomia menedżerska, mikroekonomia
dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kitaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.14
Telefon(91) 444-2028
E-mailk.byrka-kita(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 15.45-17.15
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie finansami, w tym szczególnie wycena przedsiębiorstw, planowanie finansowe, analiza efektywności inwestycji, opcje rzeczywiste w ocenie efektywności i wycenie przedsiębiorstw, szacowanie kosztu kapitału, fuzje i przejęcia, analiza ekonomiczna.
dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewskiprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.18, 10
Telefon(91) 444-1826, 444-2027
E-mailt.wisniewski(at)wneiz.pl
WWWwww.us.szc.pl/wisniewski
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami, planowanie finansowe, analiza efektywności inwestycji, wycena przedsiębiorstw, opcje rzeczywiste w ocenie efektywności i wycenie przedsiębiorstw, metody wyceny opcji rzeczywistych, symulacyjne metody oceny wpływu ryzyka na efektywność inwestycji, drzewa decyzyjne w ocenie efektywności inwestycji, szacowanie kosztu kapitału, szacowanie wartości odsetkowej tarczy podatkowej.
dr Michał Grudzińskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.15
Telefon(91) 444-2029
E-mailmichal.grudzinski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie finansami, planowanie finansowe, standardy w wycenie przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji
mgr Mateusz Czerwińskiasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.15
Telefon(91) 444-2029
E-mailmateusz.czerwinski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: środa 15.45-17.15
foto
Zainteresowania naukowe:
mgr Marcin Pawlakasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.17
Telefon(91) 444-2053
E-mailMarcin.Pawlak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: wtorek 14.30-16.00
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Doktoranci
mgr Justyna Kaźmierczakdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-2030
E-mailjustyna.kazmierczak(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: wtorek 15.30-17.00
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Katarzyna Kwaśnydoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-2030
E-mailkasiakwasny2901(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 16.15-17.45
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Karolina Wiśniewskadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-2030
E-mailkw.karolina.wisniewska(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 17.30-19.00
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Artur Łabuzdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Zarządzania i Inwestycji
Pokój nr / Room No.2
Telefon(91) 444-2026
E-mailartur.labuz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: poniedziałe 16.30-18.00
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz