Zeszyty naukowe
Autor: Jakub Marszałek 483
Strony: 483-492
pdf pełen tekst

Streszczenie

Emisja obligacji zamiennych na akcje pozwala na finansowanie przedsiębiorstwa długiem bez konieczności wykupu obligacji, dzięki konwersji na akcje. Dodana opcja zamiany na akcje często pozwala na obniżenie oprocentowania obligacji zamiennej w porównaniu z warunkami emisji zwykłej obligacji kuponowej. Trzeba jednak zauważyć, że konstrukcja obligacji zamiennej na akcje jest dość skomplikowana. Dlatego naturalne jest pytanie o porzucenie tradycyjnych form finansowania na rzecz obligacji zamiennych. Celem artykułu jest ocena przesłanek emisji obligacji zamiennych, dokonana poprzez ogólną charakterystykę zadłużenia emitentów. Z uwagi na różnorodną działalność podmiotów, badania dokonano w porównaniu z analogicznymi wielkościami poszczególnych branż.

CONVERTIBLE BOND ISSUERS DEBT STRUCTURE CHARACTERISTICS – THE SECTOR PERSPECTIVE
Summary
Convertible Bond issuing allows financing a company without debt taking consequences – the debt playback. It is because of bond conversion into shares. Moreover, additional conversion option may decrease interest rate of issued bond. Besides some merits of these securities, issuing convertible bonds may be difficult to manage. Quite natural question about leaving traditional ways of financing may be asked by the investors. The goal of this paper is to assess convertible bonds issuing circumstances. The analysis was focused on the issuer’s debt financing policy. Because of some sector differences in liabilities an asset structure; the research was done using branch analysis comparison.