Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Rumniak 755
Strony: 755-765
pdf pełen tekst

Streszczenie

Autor w niniejszym artykule przedstawił analizę literatury z zakresu standaryzacji procesu wyceny składników niematerialnych. W zaprezentowanej literaturze można wyodrębnić różne spojrzenia na składniki niematerialne oraz procedury ich wyceny, jednakże sama wycena zasadniczo oparta jest nao trzech grupach metod, tj. kosztowych, rynkowych lub dochodowych. Autor celowo pominął analizę standardów rachunkowości, ponieważ ich wykorzystanie nie wiąże się z ustalaniem wartości składników niematerialnych, a jedynie z zasadami postępowania z tego typu składnikami w przedsiębiorstwie na płaszczyźnie ewidencyjnej.

STANDARDISATION OF VALUATION PROCESS OF INTANGIBLE ASSET
Summary
The author has presented a broad analysis of literature on intangible valuation processes. There are many approaches to process of intangible valuation but there are three main groups of valuation which, no matter what valuation process would be applicated, one must use. The author has omited accounting standards in this analyse because they do not specify any valuation metod and from this point of view they are useless.