Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Bogacz, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak 11
Strony: 11-25
pdf pełen tekst

Streszczenie
W pracy zaprezentowano propozycję metody służącej wyznaczaniu poziomu potencjału finansowego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, która może stać się – zdaniem autorów – częścią algorytmu służącego określaniu poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla kopalń węgla kamiennego. W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego, opierając dodatkowo proces analityczny na narzędziach wielowymiarowej analizy porównawczej, popartej analizą ekspercką. Prezentację proponowanej metody poparto przykładem obliczeniowym, opierając się na wynikach badań firm z sektora energetyki zawodowej i Kompanii Węglowej SA.

ASSESSMENT OF FINANCIAL POTENTIAL POWER PLANTS AND HEATINGS PLANTS IN POLAND
Summary
The paper presents a proposition of the method of determining the level of financial potential power plants and heating plants in Poland, which could become part of the algorithm determination the level of the market attractiveness of power plants and heating plants for coal mines. In the construction of method uses the concept of relationship marketing. Analytical process based on a multidimensional comparative analysis tools, supported by expert analysis. The presentation of the proposed method supported by an example based on the results of analysis companies in the energy sector and Kompania Węglowa SA.