Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
biret Od 9 stycznia 2017 r. trwa rekrutacja na studia stacjonarne kierunek Informatyka i Ekonometria II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, studia rozpoczynające się od semestru letniego 2016/2017. Nabór trwać będzie do 13 lutego.


Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
  • zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) ,
  • wybrać kierunek studiów,
  • wprowadzić do systemu wyniki określone w kryteriach kwalifikacji (wyniki maturalne, wynik z dyplomu ukończenia studiów itp.),
  • uregulować opłatę rekrutacyjną,
  • w dalszej kolejności po ogłoszeniu kwalifikacji - należy złożyć dokumenty na  Wydziale w dniach 17-23 lutego.

Ogłoszenie wyników nastąpi 27 lutego.

Zimowa rekrutacja w Uniwersytecie Szczecińskim >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz