Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
biret Do 23 lutego 2017 r. trwa przedłużona  rekrutacja na studia stacjonarne kierunek Informatyka i Ekonometria II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, studia rozpoczynające się od semestru letniego 2016/2017.


  1. W przedłużonym naborze należy zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK),  wybrać kierunek i opłacić opłatę rekrutacyjną;

  2. Po dokonaniu rejestracji w systemie ERK należy niezwłocznie złożyć na wybranym wydziale komplet dokumentów (wykaz miejsc i godzin składania dokumentów oraz wymagane dokumenty: e-rekrutacja.usz.edu.pl );

  3. Informacje w sprawie uruchomienia kierunku zostaną rozesłane 24 lutego 2017 r. po godzinie 14.00 w formie komunikatu w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

Informacja
pok. 122  tel. 91 444-2131
pok. 113  tel. 91 444-1904

Jak do nas trafić


mapa wneiz