Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Wydz. Zarządzania UW Katedra Finansów, Katedra Zarządzania Finansami oraz Wydział Zarządzania Uniwersystetu Warszawskiego są organizatorami IV edycji Konferencji 'Planowanie wieloletnie - efektywność wydatków publicznych - benchmarking' , która odbędzie się w Warszawie w dniu 07.04.2017 r.


Program Konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:
- Znaczenia długu i deficytu sektora finansów publicznych dla prowadzonej polityki gospodarczej,
- programowania polityki rozwoju a także możliwości wykorzystania funduszy europejskich;
- planowanie wieloletnie – ocena rozwiązań i propozycje zmian;
- efektywność jako kryterium oceny funkcjonowania sektora finansów publicznych - wskazanie dobrych praktyk oraz sygnalizowanie koniecznych zmian;
- finanse publiczne – aspekty międzynarodowe;
- znaczenie stabilności sektora bankowego dla finansów publicznych;
- bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej

Więcej informacji >>>


pdf Zaproszenie
pdf Wymogi redakcyjne
doc Zgłoszenie uczestnictwa

Jak do nas trafić


mapa wneiz