Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Jeremie Prowadzisz firmę i potrzebujesz pieniędzy na jej rozwój? Nie chcesz płacić odsetek? Jeśli tak, to Pożyczka Globalna jest dla Ciebie!


Pożyczki Globalne dla „Przedsiębiorczości Akademickiej" Banku Gospodarstwa Krajowego będącego Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach RPO WZP 2007-2013 przeznaczone są na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw, którą prowadzą:
- Studenci (studia dzienne, zaoczne)
- Absolwenci (48 miesięcy)
- Doktoranci Słuchacze studiów podyplomowych
- Pracownicy naukowi.

Mikroprzedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność lub posiadać swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Oferta:
Kwota maks. 75 000 zł
Okres spłaty maks. 72 miesiące (6 lat)
0% wkładu własnego
Oprocentowanie w całym okresie spłaty wynosi 0,00 %
Brak prowizji za udzielenie pożyczki
Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
Pomoc w wypełnieniu dokumentów

Szczegóły >>>

Akademickie Biuro Karier US i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US na mocy zawartego listu intencyjnego współpracują w tym zakresie z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Szczecinie, który jest jednym z pośredników finansowych w programie „Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej”.

Jak do nas trafić


mapa wneiz