Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Wyłączenie prądu W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, w dniu 18 stycznia 2017 r. w godzinach 16:00 - 18:00 mogą pojawić się przerwy w dostępie do sieci Internet na Uniwersytecie Szczecińskim oraz przerwy w dostępie do systemów informatycznych udostępnianych przez Uniwersytet Szczeciński.

Jak do nas trafić


mapa wneiz