Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Akademickie Biuro Karier Akademickie Biuro Karier US informuje o możliwości odbycia płatnych staży. Zgłoszenie udziału  studentów WNEiZ do 25.03 br.


Więcej:
 www.abk.univ.szczecin.pl/staze-wneiz/staze-design-thinking
www.mikroekonomia.net/sdtstaze ABK 032019

Jak do nas trafić


mapa wneiz