Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Konferencja „Economy, Management, Environment Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na X Międzynarodową Konferencję „Economy, Management, Environment”, która odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US w Szczecinie.


Konferencja ma na celu zaprezentowanie wyników badań naukowców oraz studentów, a także zacieśnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego oraz biznesu. W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie „Przedsiębiorczość i Konkurencyjność współczesnych organizacji”. W związku z powyższym zapraszamy do uczestnictwa w dyskusjach, prezentacji referatów i nadsyłania artykułów w następujących obszarach: przedsiębiorczość, konkurencyjność organizacji, modele biznesu, nowe typy organizacji, innowacje, kapitał intelektualny, kapitał ludzki, przywództwo, kapitał społeczny, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie, zrównoważony rozwój, marketing, finanse, logistyka.

Opłata konferencyjna wynosi: 150 EURO/600 PLN, opłata obniżona dla studentów i doktorantów wynosi: 100 EURO/450 PLN. Obejmuje ona koszty wydawnictw konferencyjnych, wyżywienia (obiad, przerwy kawowe) oraz udział w uroczystej kolacji. W opłacie konferencyjnej nie są uwzględnione koszty zakwaterowania.

Szczegółowe informacje na:
www.konferencjagzs.wordpress.com
www.facebook.com/konferencja.gzs

Z wyrazami szacunku,
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł Nadolna
Przewodnicząca Rady Naukowej X Międzynarodowej Konferencji „EME”

Jak do nas trafić


mapa wneiz